Biedrības darbība ir vērsta uz visa vecuma cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā, tiesību un interešu aizstāvību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, iedzīvotāju brīvā laika organizēšanu un sociālās kultūras attīstību, nodarbinātības veicināšanu, pieaugušo un jauniešu izglītošanu, sociālo pakalpojumu sniegšanu, tālab biedrība piedāvā plašu pakalpojumu un aktivitāšu izvēli, ar kuru varat iepazīties :