Biedrība "Aicinājums Tev" Reģ.Nr. 40008076668

Juridiskā adrese: A. Kronvalda iela 4, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

AS Swedbanka, HABALV22, konts: LV03HABA0551005504131

Tālrunis: 26421634

e-pastsaicina@inbox.lv 

Mārīte Rozentāle, biedrības valdes priekšsēdētāja