Integrācijas un izglītības centrs

Biedrības „Aicinājums Tev” struktūrvienība „Integrācijas un izglītības centrs” tiek izveidots 2004. gadā sākumā

 Integrācijas un izglītības centrs” nodrošina neformālās izglītības iespējas gan jauniešiem, gan pieaugušajiem.

 “Neformālā izglītība – dažāda formu organizētas apmācības, kas tiek realizētas ārpus formālās izglītības sistēmas, atbilstoši personu interesēm un vajadzībām, neatkarīgi no iepriekš gūtās izglītības, visā personības attīstības procesā mūža garumā ”

 Jauniešiem, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu – attīstīt šo jauniešu prasmes, balstoties uz viņu, vajadzībām un iespējām, iesaistot neformālās izglītības pasākumos/nodarbībās, aroda apguves apmācībās, uzlabojot jauniešu iespējas integrācijai sabiedrībā un nodarbinātībai, iesaistoties darba tirgū.

 Apmācību programmas ir pielāgotas arī cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti.

 Balstoties uz izstrādātajām programmām un pētot pieprasījumu, tiek pilnveidotas esošās un veidotas arī jaunas programmas.

 

Valodu apmācība:

- angļu valodas apmācību programma

Apmācības iesācējiem un ar priekšzināšanām - pēc pārrunām ar pasniedzēju tiek veidotas divas apmācību grupas. Elastīga pieeja un interaktīvas darba metodes.

Datorapmācība:

- datorprasmes dažādos līmeņos (gan bez zināšanām, gan ar priekšzināšanām)

- weblapu veidošana un administrēšana

- datorgrafika, fotodizains u.c.

- PowerPoint principi, MS Excel u.c.

Apmācības iesācējiem un dalībniekiem ar priekšzināšanām. Piedāvājam apgūt datorprasmes nelielā grupā (2-3 cilvēki). Individuālā apmācība.

 

Šūšanas apmācības kursi:

Šūšanas kursi gan iesācējiem šūšanā, gan dalībniekiem ar priekšzināšanām, arī tiem, kuri vēlas šūšanu apgūt kā hobiju.

Kursos apgūstam šūšanas pamatus, konstruēšanas un modelēšanas pamatus, tehnoloģisko mezglu apstrādi dažādos izstrādājumos, šujam un radam savus tērpus, sākot no vienkāršiem un praktiskiem modeļiem, līdz pat sarežģītas konstrukcijas tērpiem. 

Apmācību forma: individuālā apmācība iekļaujot gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības.

 

Izšūšana ar šujmašīnu:

Kursos iemācīsies izšūšanas pamatus, apgūsi nepieciešamās iemaņas darbam  ar izšujamo šujmašīnu, lai varētu sev izgatavot jaukus izšuvumus.

Apmācību forma: individuālā apmācība iekļaujot gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības.

Piedāvātās nodarbības paredzētas gan interesentiem bez priekšzināšanām, gan zināšanu papildināšanai.

 

Priekšmetu izgatavošana no ādas:

Kursi nodrošina iespēju teorētiski un praktiski apgūt ādas priekšmetu izgatavošanas pamatprasmes. No ādas gatavoto lietu spektrs ir ļoti plašs, lietām to izgatavošanas process ir dažāds no vienkāršākā līdz sarežģītākam.

Uzsākot apmācības, priekšzināšanas nav nepieciešamas.

Apmācību forma – individuālā apmācība.

 

Adīšana ar adāmmašīnu:

Jūs iepazīsieties ar adāmmašīnas tehnoloģijas pamatiem, veidiem, adāmmašīnas sastāvdaļām, adīšana uz divām faktūrām. Apgūstot adīšanas pamatus, ātri un viegli noadīsiet modernus aksesuārus gan sev, gan draugiem.

Apmācību forma – individuālā apmācība.

 

Rokdarbi dažādās tehnikās:

Apgūsiet pamatiemaņas un prasmes rokdarbos – adot, tamborējot, filcējot, veidojot tekstilmozaīkas, gleznojot zīdu un traukus – tiek dota iespēja pašam ar savām rokām veidot skaistas un praktiski pielietojamas lietas, reizē apgūstot krāsu īpašības, kompozīcijas principus, dažādu materiālu īpašības un izmantošanas iespējas.

Apmācību forma – individuālā apmācība.

 

Darbs komandā:

Apmācības organizāciju darbiniekiem. Programmas ilgums pēc vienošanās (16 – 24 stundas). Mērķis: uzlabot organizācijas darbību, veicinot sadarbību starp darbiniekiem, radot izpratni par pozitīvu saskarsmi un risinājumiem konfliktsituācijās, atbildību sadalījumu un katra darbinieka lomu kolektīvā.

Saskarsme ar klientu:

Apmācības organizāciju darbiniekiem. Programmas ilgums pēc vienošanās (16 – 24 stundas). Mērķis: sniegt zināšanas par saskarsmes kultūru, iegūt izpratni par cilvēku rakstura īpatnībām un saskarsmes stiliem, apgūt pozitīvas saskarsmes prasmes, saprast, kā izvairīties no manipulācijām, tikt galā ar konfliktsituācijām.

Lekcijas un nodarbības psiholoģijā

Piedāvājam psiholoģisko nodarbību ciklu „Iepazīsti sevi", kuras mērķis ir veicināt personības izaugsmi, palīdzēt noteikt mērķus, apzināties savas īpašības un to, kā tās izmantot savā labā, gan, lai veiksmīgāk veidotu savas attiecības ar ģimenes locekļiem un citiem cilvēkiem sev apkārt, gan veidotu karjeru.

Piedāvājam arī lekcijas psiholoģijā par dažādām tēmām (piemēram: ģimenes psiholoģija, vecumposmu īpatnības, saskarsmes psiholoģija u.t.t., saskaņā klientu vēlmēm).

 

Karjeras konsultācijas
Apmācību programma "Prasmes dzīvei"
Apmācību programma "Kā veiksmīgi iekļauties darba tirgū"

 Mūs meklēt: Ata Kronvalda ielā 4, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

Kontaktinformācija: tālruņi: 26421634; e-pasts: aicina@inbox.lv