“Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO” EAPN-LATVIA Latvijas PretNabadzības Tīkls”“Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija”


Fonds LAIKaMETS

Fonda padome

Elīna Ālere-Fogele, Padomes priekšsēdētāja, tel. 27494877, e-pasts: elinaskalbes.lv
Lelde Cālīte, tel. 24550107, e-pasts: lelde.calite@inbox.lv
Juris Dzelme, tel. 29283214, epasts: juris.dzelme@lu.lv
Mārīte Rozentāle, tel. 26421634, maritero@inbox.lv
Jānis Stjadja, tel. 29404011, jans41@inbox.lv
Staņislava Poče (aizstājējs), tel. 29640989, pstanislava@inbox.lv