Jums ir iespēja ziedot biedrības "Aicinājums Tev" darbībai! 
Ziedotos līdzekļus mēs izlietosim:

Lūdzam, atbalstīt mūsu biedrības sen lolotu ideju –  izbūvēt  papildus telpu/verandu nodarbību aktivitātēm un mūsu ēkas jumta seguma nomaiņai un ārsienu siltināšanai.
       • biedrības centru darbības nodrošināšanai
       • Dziedāšanas svētku organizēšanai
       • sporta aktivitātēm
       • vasaras nometnei
       • brīvdienu pakalpojuma nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti (nepieciešams atbalsts aktīvas atpūtas organizēšanā un īstenošanā ārpus mājas)
       • materiālu iegādei "Radošajām darbnīcām"
       Aicinām Jūs atbalstīt mūsu darbu cilvēku ar invaliditāti un viņu tuvinieku dzīves kvalitātes uzlabošanā.

       Biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss

       Saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu un LR Finanšu ministrijas 2005.gada 26. augusta lēmumu Nr.386 biedrībai „Aicinājums Tev” ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Biedrības sabiedriskā labuma darbība vērsta uz indivīda tiesību aizsardzību, izglītības veicināšanu, trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu.

       Rekvizīti:
       Biedrība „Aicinājums Tev”
       Reģistrācijas Nr.: 40008076668 
       Banka: AS „Swedbank” SWIFT kods: HABALV22 
       Konta Nr. LV03HABA0551005504131
       Juridiskā adrese: Ata Kronvalda iela 4, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150