Kas ir Eiropas brīvprātīgais darbs?

 

Eiropas brīvprātīgais darbs = izaicinājums + personiskā izaugsme + dzīves pieredze + citas valsts kultūras iepazīšana + devums sabiedrībai.

 

Eiropas brīvprātīgā darba iespējas

  •       17-30 gadus veciem jauniešiem doties uz kādu no programmas „Erasmus+” dalībvalstīm vai citu pasaules valsti, kur 2 nedēļas līdz 12 mēnešus strādāt kā brīvprātīgajam, sniedzot atbalstu un dažādos veidos palīdzot uzņēmējorganizācijai realizēt tās mērķus ar savām idejām un darbu. Īpaši tiek atbalstīta jauniešu ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām iesaistīšana.
  •        jebkurai nevalstiskai organizācijai dažādās darbības jomās; valsts/pašvaldību iestādei (piemēram, skolas, bērnudārzi, jauniešu centri, sociālā atbalsta iestādes u.c.), pašvaldībai; Eiropas līmeņa organizācijai, kas aktīvi darbojas jaunatnes jomā; starptautiskai starpvaldību organizācijai, kā arī peļņu nesošai struktūrai (ja tā organizē notikumu (pasākumu) jaunatnes, kultūras vai sporta jomā), ir iespēja pie sevis uzņemt jauniešus no citām valstīm – brīvprātīgos, kuri tai palīdzēs realizēt tās mērķus ar savām idejām un darbu, iepazīstinās vietējo sabiedrību ar savu kultūru un paplašinās redzesloku.

Organizācijas galvenie ieguvumi, uzņemot pie sevis ārvalstu brīvprātīgo

  •       neierasts, citāds skatījums,
  •       citas kultūras iepazīšana/starpkultūru vide ikdienā (t.sk. vietējai sabiedrībai),
  •       iespēja ieinteresēt organizācijas mērķauditorijas,
  •       papildus resurss organizācijas mērķu sasniegšanai. 

Pēc brīvprātīgā darba projekta beigām brīvprātīgais saņem Jaunatnes pasi (YOUTHPASS), kas apliecina un apraksta Eiropas Brīvprātīgā darba laikā gūto mācīšanās pieredzi.

 

 (Informācija no www.jaunatne.gov.lv mājas lapas)