Sniegtie pakalpojumi

 Biedrība no 2003. gada sniedz sociālos pakalpojumus un organizē dažādus sabiedrībā iekļaujošus pasākumus visa vecuma cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti, jauniešiem, senioriem un viņu ģimenes locekļiem, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju iesaistīties sabiedriskās aktivitātēs, kuru pamatprincips - darboties kopā.

Biedrība regulāri īsteno dažādus sociāli nozīmīgus projektus, kas vērsti uz biedrības mērķa grupas un viņu ģimeņu vajadzību nodrošināšanu izglītības, sociālās iekļaušanas, nodarbinātības, brīvā laika aktivitāšu, sadarbības un kapacitātes stiprināšanas jomās.

Biedrības sniegtie pakalpojumi – pasākumu kopums, kas vērsts uz personas un ģimenes sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā.

 

Pakalpojumu sniegšanas pamatprincipi:

 • pakalpojumu nodrošināšana dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai;
 • personas individiālo vajadzību un resursu novērtējums;
 • starpinstitucionālā un starpprofesionālā sadarbība;
 • ģimenes (personas) līdzdarbība.

 

Sociālie pakalpojumi:

 • Sociālā darbinieka konsultācijas
 • Individuāls sociālais darbs ar klientu
 • Psihosociālā palīdzība
 • Asistenta pakalpojums
 • Ģimenes asistents
 • Ārstnieciskā vingrošana
 • Kustību terapija
 • Mūzikas terapija
 • Ģimenes atbalsta grupa

 

Psiholoģiskā atbalsta programma:

 • Saskarsmes adaptācijas treniņi 
 • Psihologa individuālās konsultācijas 
 • Psihologa konsultācijas ģimenei 
 • Psihologa atbalsta grupa

 

 Sociālā rehabilitācija:

 • Dienas aprūpes centrs personām ar funkcionālem traucējumiem „Saulespuķe”
 • Brīvdienu pakalpojums cilvēku ar invaliditāti sociālai rehabilitācijai

 

Izglītība:

 • Integrācijas un izglītības centrs

 

Nodarbinātība:

 • Dienas nodarbinātības centrs ar specializētajām darbnīcām

 

Sports:

 • Invalīdu sporta klubs "Sigulda"

 

Brīvprātīgais darbs:

 • Eiropas Brīvprātīgais darbs
 • Brīvprātīgā darba iespējas biedrībā "Aicinājums Tev" 

 

Pieejami arī šādi pakalpojumi:

 • veļas mazgāšana
 • mazgāšanās dušā
 • asins spiediena mērīšana

 


Papildus informācija par pakalpojumu saņemšanu biedrībā "Aicinājums Tev" 

Tālrunis: 26326219 vai 26421634

E-pasts: aicina@inbox.lv