Biedrības darbā un sociālo pakalpojumu sniegšanā iesaistītie darbinieki:

Mārīte Rozentāle – sociālā darbiniece/sociālo pakalpojumu vadītāja
Diāna Jasinska – karitatīvā sociālā darbiniece
Anna Plisko – psihologs/veic profesionālo darbību klīniskās un veselības psiholoģijas jomās
Irēna Krieva – sociālais mentors
Atis Priedītis – mūzikas un datorapmācības nodarbību vadītājs
Sarmīte Miķelsone – šūšanas darbnīcas vadītāja
Elizabete Cāne - keramikas darbnīcas vadītāja
Rita Rusiņa - rokdarbu un adīšanas darbnīcas vadītāja
Irēna Krieva – rokdarbu darbnīcas vadītāja v.i.
Baiba Ošmane - aušanas darbnīcas vadītāja
Kristīne Dziļuma – grāmatvede

Brīvprātīgie darbinieki:

Silvija Grapmane – aušanas nodarbību vadītāja
Valentīna Gugujeva –  asistente cilvēkiem ar invaliditāti
Edgars Stalidzāns – ģimenes asistents/atbalsta persona
Serafims Jasinskis – jauniešu darba koordinators/projektu asistents
Normunds Leckis – sporta aktivitāšu koordinators
Rudīte Lūkina – vingrošanas nodarbību vadītāja