Biedrības darbā un sociālo pakalpojumu sniegšanā iesaistītie darbinieki:

Mārīte Rozentāle – sociālā darbiniece/sociālo pakalpojumu vadītāja

Diāna Jasinska – karitatīvā sociālā darbiniece
Anna Plisko – psihologs
Edgars Stalidzāns – sociālais darbinieks
Atis Priedītis – mūzikas un datorapmācības nodarbību pasniedzējs
Sarmīte Miķelsone – šūšanas darbnīcas pasniedzēja
Marina Lūse – ādas priekšmetu izgatavošanas darbnīcas pasniedzēja
Rita Rūsiņa – rokdarbu un adīšana uz adāmmašīnas darbnīcas pasniedzēja
Kristīne Dziļuma – grāmatvede


Brīvprātīgie darbinieki:

Silvija Grapmane aušanas nodarbību vadītāja
Valentīna Gugujeva –  asistente cilvēkiem ar invaliditāti
Vija Grabovska – asistente cilvēkiem ar invaliditāti
Baiba Ošmane – sociālais mentors
Irēna Krieva – sociālais mentors
Serafims Jasinskis – jauniešu darba koordinators/projektu asistents
Normunds Leckis – sporta aktivitāšu koordinators
Rudīte Lūkina – vingrošanas nodarbību vadītāja .